Novinky v Nadaci Pangea

Novinky v Nadaci Pangea

Vážení příznivci Nadace Pangea a jejích projektů,  I přes nelehkou situaci, ve které se momentálně všichni nacházíme kvůli pandemii způsobené virem COVID-19, my v nadace neleníme a usilovně pracujeme na rozvoji jejích projektů. Dovolte mi jménem všech z nadace popřát...