Gymnasion

GYMNASION

ČASOPIS PRO ZÁŽITKOVOU PEDAGOGIKU

Časopis Gymnasion nabízí svůj prostor každému, kdo by rád sdílel své znalosti nebo zkušenosti z praxe při vedení programů metodami zážitkové pedagogiky.

Hlavním posláním časopisu je sloužit jako otevřená platforma, jak pro odbornou a akademickou komunitu, tak pro širokou veřejnost. Obsah časopisu je proto koncipován nejenom pro metodické či vědecké práce odborné komunity, ale také pro prakticky využitelné informace od popisů her, dramaturgických postupů, nových pedagogických trendů. Také v něm najdete recenze zajímavé literatury či rozhovory se zajímavými osobnostmi. Každé číslo vychází se zaměřením na určité téma.

Naší vizí je propojovat všechny učitele, profesionální lektory, vedoucí volnočasových aktivit a další pedagogické pracovníky, kteří chtějí využívat při své práci zážitkové metody a techniky. Vzájemnou inspirací a sdílením zkušeností se chceme podílet na reformě současné výchovy a vzdělávání praktičtějším, zábavnějším a efektivnějším směrem. Podporovat v lidech rozvoj klíčových kompetencí a hodnot pro lepší svět.

Časopis Gymnasion začal vycházet v roce 2004 s úmyslem navázat na tradici Metodických listů (1971 – 1993).    

Vydavatelem prvních deseti čísel časopisu (2004-2008) byla Prázdninová škola Lipnice

V současnosti je vydavatelem Nadační fond Gymnasion

Časopis Gymnasion je periodikum zaměřené na rozvoj zážitkové pedagogiky. Od svého vzniku v roce 2004 prošel několika zásadními změnami a v současnosti vychází v tištěné a elektronické verzi dvakrát ročně.

V redakci si klademe za cíl vytvářet komunikační platformu pro všechny zájemce o zážitkovou pedagogiku, ať už ji chápeme jako teoretický obor, nebo naopak jako praktickou kurzovní činnost.

Nabízíme prostor pro sdílení a šíření odborných studií, metodických postřehů, praktických zkušeností a inspirativních myšlenek. Časopis vychází dvakrát ročně a do každého čísla pro vás vybíráme to nejlepší. 

Stáhněte si aktuální číslo časopisu.

Prohlédněte si předchozí vydání.

 

LIDÉ

VYTVÁŘÍME PLATFORMU PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O ZÁŽITKOVOU PEDAGOGIKU

V redakci si klademe za cíl vytvářet komunikační platformu pro všechny zájemce o zážitkovou pedagogiku,

MgA. Petra Drahanská, Ph.D.

Šéfredaktorka časopisu Gymnasion. Je lektorka na volné noze, garantka metodických kurzů Prázdninové školy Lipnice a certifikovaného výcviku metody zážitkové pedagogiky. Založila a vede spolek Mokoša – mezigenerační setkávání žen. V Brně má soukromou praxi, v rámci které se věnuje osobnímu rozvoji, poradenství a koučinku.

Dalibor Naar

Nadšenec zážitkového vzdělávání, skaut a zakladatel společnosti Tripedica, která se specializuje na mobilní aplikace, hry, webové prezentace a další moderní nástroje pro poznávání spojené s konkrétními místy či objekty. Autor herní geolokační aplikace Skryté příběhy pro zvídavé děti a hravé rodiče. Jedná se o mobilní hry zapojující celé rodiny do poznávání Česka a jeho historie. Důkaz, že poznávání a zábava mohou jít ruku v ruce.

Mgr. Richard Macků, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře pedagogiky Teologické fakulty v Českých Budějovicích. Nadšený cyklista a příznivec lyžování, sněhu a zimy obecně; dříve aktivní, nyní neregistrovaný skaut. Na odborné úrovni se věnuje pedagogice volného času a zážitkové pedagogice. Jako pracovník Centra Filozofie pro děti při JU v Českých Budějovicích se podílí na rozvoji a rozšiřování pedagogického programu Filozofie pro děti.

Mgr. Adéla Dvořáčková

Studentka Ph.D. programu se zaměřením na zážitkovou pedagogiku na FTK UP v Olomouci. Má za sebou dvouletou praxi ve vzdělávací společnosti Project Edication na pozici projektové manažerky. Zajímá ji téma rozvoje kompetencí pro lepší uplatnitelnost mládeže. Ve volném čase připravuje zážitkově pedagogické projekty především v rámci Prázdninové školy Lipnice, kde je instruktorkou.

Mgr. Miroslava Jirásková

Absolvovala FF UP Olomouc, obor sociologie – andragogika. Nyní působí v PhD. programu na Psychologii PdF UP Olomouc. Dlouhodobě žije tématem spirituality i zážitkové pedagogiky. V roce 2012 – 2015 měla možnost působit na FTK UP Olomouc v týmu, který se zabýval tímto tématem mezioborově. Srdcařka v oblasti průvodcování systematickými konstelacemi.

první výtisk

vydaných tištěných čísel časopisů

svazků v Edici Gymnasion

GARANT TÉTO SEKCE

MgA. Petra Drahanská, Ph.D.

V případě dotazů nebo zájmu o více informací mě kontaktujte na: petradrahanska@gmail.com

NADACE PANGEA

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

Olga Korčáková
vedoucí kanceláře nadace

IČO: 40763757

Č. účtu: 2001429772/2010

Kontaktujte nás

4 + 1 =