Paidagogos

PAIDAGOGOS

PODPORUJEME ROZVOJ A RŮST PEDAGOGŮ

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“ Jan Amos Komenský

Projekt nadace směřuje k aktivní kvalitativní změně a změně atmosféry v českém školství. Dnešní zlomová doba klade na naše učitele nebývalé nároky. Zvládnutí těchto změn je velkou výzvou i vhodnou možností pro naplnění idejí Komenského Školy hrou. Vnímáme, že tyto změny se podaří lépe zvládnout v širokém propojení a vzájemné shodě a pomoci všech, kdo mají na srdci či v popisu práce věci výchovy.

  • Pracovní setkání, disputace s odborníky, workshopy na témata, cílená školení a podpora pro vedení Pedagogických fakult
  • Semináře, kurzy, workshopy, školení, start up a inovační projekty pro studenty pedagogických fakult a pedagogických oborů
  • Pracovní setkání, disputace s odborníky, workshopy na témata, cílená školení a podpora pro ředitele MŠ, ZŠ a SŠ
  • Semináře, kurzy, workshopy, školení, start up a inovační projekty pro učitele mateřských, základních, středních a vysokých škol.

NADACE PANGEA

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

+420 607 812 187

Mgr. Václava Vališíková
vedoucí kanceláře nadace

IČO: 40763757

Č. účtu: 2001429772/2010