Pilíře činnosti

VÝROČNÍ CENA

GRANTY NADACE

VÝCHOVA KE CTNOSTEM

ČASOPIS GYMNASION

PAIDAGOGOS

PODPOŘTE NADACI

JAK MŮŽETE PODPOŘIT NADACI PANGEA?

Peněžním darem

  • jednorázově na bankovní účet Nadace Pangea číslo 0002132664/5800
  • v hotovosti
  • nastavením trvalého příkazu na na bankovní účet Nadace Pangea číslo 0002132664/5800

 

 

Ozvěte se prosím do nadace a domluvíme se na podrobnostech.
Vystavíme vám potvrzení o daru, které můžete uplatnit jako odpočet v daňovém přiznání.
Nastavením trvalého příkazu můžete libovolně zvolenou částkou pravidelně podporovat aktivity nadace.

NADACE PANGEA

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

+420 607 812 187

Mgr. Václava Vališíková
vedoucí kanceláře nadace

IČO: 40763757

Č. účtu: 2001429772/2010