Výchova ke ctnostem

SLUŠNÝ ČLOVĚK – SLUŠNĚJŠÍ SVĚT!

PODPORUJEME VZDĚLANOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Od listopadu 2021 do 31.10.2022 realizujeme projekt financovaný Evropskou unií s názvem „Demokratické postoje dětí“ ve spolupráci s islandským partnerem Bláskogaskoli Laugarvatni. Výsledkem spolupráce bude nová metodika, která bude propojovat principy výchovy ke ctnostem a islandského konceptu venkovní školy.

Přinášíme výchovný koncept, který v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti, které jim umožní projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně. Ovlivní klima třídy k lepšímu a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života.

Jsme přesvědčeni o tom, že změna české společnosti k lepšímu je přímo závislá na kvalitě osobností dalších generací.

  • Probouzí a rozvíjí v dětech vnitřní kvality osobnosti, které jim umožní projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně.
  • Ovlivní klima třídy k lepšímu a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života.
  • Umožní dětem vědomý rozvoj sama sebe včetně poznání svých silných stránek.
  • Rozvíjí vnímavost a emocionální inteligenci a podporuje ohleduplnost vůči druhým.
  • Je neinvazivní a doplní klasické i alternativní vzdělávací systémy o hravou formu osobnostního rozvoje.
  • V našem pojetí je komplexní a pracuje s člověkem jako s jednotou mysli, duše i těla.
  • Je postavená na jednoduché metodice, kterou vás rádi naučíme.

Ve spolupráci s ilustrátorkou Zdenkou Morávkovou Řezbovou jsme připravili krásnou metodickou pomůcku. Na úvod jsme vybrali 24 ctností, popsali, co která znamená, na zadní stranu vymysleli ke každé otázky pro děti a návrhy příbuzných témat pro průvodce.

Karty dětem slouží jako vizuální podpora pro pochopení abstraktních pojmů jako jsou trpělivost, citlivost, vytrvalost, sebeúcta, apod. Na obrázcích je hezky vidět, jak se daná ctnost projevuje v životě, ať už v jednání s druhými nebo v přístupu sama k sobě. Více zde.

 

TÝM

JSME PŘESVĚDČENI O TOM, ŽE ZMĚNA ČESKÉ SPOLEČNOSTI K LEPŠÍMU JE PŘÍMO ZÁVISLÁ NA KVALITĚ OSOBNOSTÍ NAŠICH GENERACÍ

Jana Haková

Jsem především maminka tří dětí a věřím, že děti rozumí světu kolem nás lépe než my dospělí, protože nezapínají komplikátory a vidí svět jednoduše. Jsem duší tvůrce a hlavou metodik. Mám dar vytvářet nové koncepty a jednoduše je pojmenovávat. Lidé o mě říkají, že jsem vlídná a neústupná zároveň.

Martina Štolbová

Jsem pedagog srdcem i duší. Jsem maminka dvou, dnes už skoro dospělých, dětí. Mezi dětmi předškolního věku se pohybují už přes 20 let a pokud by jste se mě zeptali, kdo je mým největším učitelem, tak to jsou právě děti. Je to dennodenní práce především sama na sobě, abych dokázala dávat příležitosti dětem k tomu růst. Baví mě dětem naslouchat a nechat se jimi vést po neprošlapaných cestách. Jedna z těch cest mě dovedla až ke ctnostem. Ty mi teď obohacují můj profesní i osobní život. 

Jakub Šneidr

Jsem hrdý občan města Holešov. Vystudovaný středoškolský učitel v oboru základy společenských věd avtělocvik a “diplomovaný specialista” v oboru sociální pedagogika. Jsem lektor na volné noze, vedoucí turistického oddílu, organizátor, zastupitel, šéf komise pro neziskový sektor, místopředseda Krajské rady dětí a mládeže Zlínského kraje, instruktor Prázdninové školy Lipnice, instruktor a člen Rady spolku Skřítek… ale hlavně chrlič, vizionář, idealista a milovník všech stvořených krás… vděčný a převážně spokojený.

KARET lidských ctností

ŠKOLEK a ŠKOL používá karty

BUDOUCNOST příští generace

„Ctnosti jsou kvality“

CTNOSTI JSOU VNITŘNÍ KVALITY OSOBNOSTI, KTERÉ MAJÍ POZITIVNÍ VLIV NA NÁS SAMÉ I NA SVĚT KOLEM NÁS

Pangea rozpracovává perspektivní projekt „Slušný člověk – slušnější svět!“, jehož ambicí je podněcovat ve značně disharmonické současnosti opomíjenou elementární slušnost, úctu k tradičním hodnotám nekonfliktního spolužití, jakož i navracet do narušeného společenského klimatu dávno osvědčené, leč opouštěné návyky vstřícných vztahů k bližním.

NADACE PANGEA

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

+420 607 812 187

Mgr. Václava Vališíková
vedoucí kanceláře nadace

IČO: 40763757

Č. účtu: 2001429772/2010