Poslání nadace

Zřizovací listina

Zřizovací listina nadace z roku 1991

Ze zřizovací listiny Nadace Pangea:

“Před čtyřmi sty lety žil v Evropě muž, jehož duchovní a mravní síla byla tak obrovská, že navzdory všem protivenstvím bouřlivé doby, v níž žil, a přes nepochopení a kruté rány osudu nikdy nepřestal věřit v lepší budoucnost lidstva a úsilí o ni věnoval své veškeré síly. Jmenoval se Jan Ámos Komenský.”

Poslání a program

Pravidelné aktivity Nadace Pangea naplňují poslání nadace, kterými jsou podpora vzdělanosti a vzdělávání.

Granty nadace

Výroční cena nadace

Časopis Gymnasion

Výchova ke ctnostem

 

PODPOŘTE NADACI

JAK MŮŽETE PODPOŘIT NADACI PANGEA?

Peněžním darem

  • jednorázově na bankovní účet Nadace Pangea číslo 0002132664/5800
  • v hotovosti
  • nastavením trvalého příkazu na na bankovní účet Nadace Pangea číslo 0002132664/5800

 

 

Ozvěte se prosím do nadace a domluvíme se na podrobnostech.
Vystavíme vám potvrzení o daru, které můžete uplatnit jako odpočet v daňovém přiznání.
Nastavením trvalého příkazu můžete libovolně zvolenou částkou pravidelně podporovat aktivity nadace.

NADACE PANGEA

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

Olga Korčáková
vedoucí kanceláře nadace

IČO: 40763757

Č. účtu: 2001429772/2010

Kontaktujte nás

5 + 14 =