Poslání nadace

Zřizovací listina

Zřizovací listina nadace z roku 1991

Ze zřizovací listiny Nadace Pangea:

“Před čtyřmi sty lety žil v Evropě muž, jehož duchovní a mravní síla byla tak obrovská, že navzdory všem protivenstvím bouřlivé doby, v níž žil, a přes nepochopení a kruté rány osudu nikdy nepřestal věřit v lepší budoucnost lidstva a úsilí o ni věnoval své veškeré síly. Jmenoval se Jan Ámos Komenský.”

Poslání nadace

Rozvíjet odkaz Komenského díla, vyhledávat, podněcovat a finančně podporovat uskutečnění významných projektů směřujících k rozvoji humánních cílů civilizace,
Iniciovat a podporovat projekty přispívající k růstu všeobecné vzdělanosti, k hlubšímu dorozumění mezi lidmi, k ochraně kulturního dědictví a k nápravě životního stylu,
Udělovat cenu Za úsilí o nápravu věcí lidských klíčovým dílům, významným projektům, iniciativám a osobnostem,
Svolávat veřejná setkání osobností vědy, kultury, politiky a podnikání, věnovaná ožehavým problémům lidské společnosti, činnost v oblasti zážitkové pedagogiky:
  • podpora vědy, výzkumu a odborného rozvoje v oboru zážitkové pedagogiky,
  • vydávání a šíření časopisu pro zážitkovou pedagogiku Gymnasion,
  • publikační a vydavatelská činnost v oblasti zážitkové pedagogiky,
  • vyhodnocování kvality zážitkově pedagogických pracovišť,
  • organizování sítě odborných pracovišť zabývajících se zážitkovou pedagogikou,
  • zajištění koordinačních a podpůrných aktivit v oblasti zážitkové pedagogiky.

PODPOŘTE NADACI

JAK MŮŽETE PODPOŘIT NADACI PANGEA?

Peněžním darem

  • jednorázově na bankovní účet Nadace Pangea číslo 0002132664/5800
  • v hotovosti
  • nastavením trvalého příkazu na na bankovní účet Nadace Pangea číslo 0002132664/5800

 

 

Ozvěte se prosím do nadace a domluvíme se na podrobnostech.
Vystavíme vám potvrzení o daru, které můžete uplatnit jako odpočet v daňovém přiznání.
Nastavením trvalého příkazu můžete libovolně zvolenou částkou pravidelně podporovat aktivity nadace.

NADACE PANGEA

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

+420 607 812 187

Mgr. Václava Vališíková
vedoucí kanceláře nadace

IČO: 40763757

Č. účtu: 2001429772/2010