NADACE PANGEA

PODPORUJEME VZDĚLANOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Nadace Pangea už svým jménem připomíná koncepce a pojmy Jana Amose Komenského, českého reformátora víry i lidského života. Z Komenského pak máme zásadní fakt, že byl schopen pokračovat za všech okolností, při všech zlých obratech osobního osudu a se stejnou energií až do konce.

PILÍŘE NADACE

GRANTY NADACE

VÝCHOVA KE CTNOSTEM

VÝROČNÍ CENA

ČASOPIS GYMNASION

PAIDAGOGOS

O NADACI

PODPORUJEME SMYSLUPLNÉ PROJEKTY

Nadace Pangea každoročně podporuje prostřednictvím výběrového řízení nestátní organizace, a to v souladu s vlastními programovými prioritami (projekty z oblasti vzdělávání, výchovy, moderní zážitkové pedagogiky pro děti a mládež, andragogiky, projekty pro skupiny zdravotně či mentálně handicapovaných, mateřská centra, seniorské programy apod.

Zde jsou projekty, které jsme podpořili v minulých letech.

Projekty podpořené v roce 2017 – 1. část
 • Salesiánský klub mládeže, z.s. Zlín – Dobrovolníkem naplno, aneb to je náš životní styl!
 • Živá škola Olomouc, z.s. – Živá škola
Projekty podpořené v roce 2016
 • Prázdninová škola Lipnice, z.s. – projekt GENOM
 • Mladí občané, z.s. – Akademie Mladí občané
 • ARPOK, o.p.s. – Živá knihovna
Projekty podpořené v letech 2007 - 2015

 

Projekty podpořené v roce 2015

 • Mladí občané, z.s. , projekt Akademie Mladých občanů
 • Hestia, o.s., projekt Program 3 G – tři generace
 • Ekocentrum Brno, projekt Moje Veličenstvo kniha – mezigenerační setkání v rámci literární soutěže pro děti
 • Zapomenutí, o.s., projekt Strážci času
 • Junák – český skaut, Tiskové a distribuční centrum, projekt Mobilní databáze her Miloše Zapletala
 • Občanské sdružení rodičů při speciálních školách, projekt Divadelní soubor Slunovrat – prostor pro porozumění mezi lidmi
 • TOM 0412 Kasiopea, projekt Letní akademie Lidstvo a já – Velká témata dneška

Projekty podpořené v roce 2014

 • Hestia, Křesadlo 2014 – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci
 • TJ Sokol Ústí nad Labem, Každý chvilku tahá pilku aneb opravme si tělocvičnu
 • CEMA Žamberk, Učíme se vzájemně
 • Psychologický ústav Akademie věd ČR, Fenomén slušnosti ve světovém kontextu, vztahu k demokratičnosti, prosperitě a životní spokojenosti
 • ZŠ Řevnice, Dodržuj pravidla a respektuj druhého
 • Občanské sdružení rodičů při speciálních školách, Divadelní soubor Slunovrat – prostor pro porozumění mezi lidmi
 • Naděje, Zaplňte Prahu plackami – způsob komunikace mladých lidí bez domova a veřejnosti s účelem destigmatizovat bezdomovectví
 • Človíček (One Little), Prožít si svůj čas
 • Nadační fond Gaudeamus, věcný dar pro dějepisnou olympiádu, knihy L. Vejražky „Nezhojené rány národa”

Projekty podpořené v roce 2013

 • Elpida, o.p.s., projekt Vital plus – časopis, který pomáhá seniorům
 • Radost z práce, o.s., projekt
 • Aktivní podpora začlenění chovanců dětských domovů a dalších speciálních zařízení do aktivního života
 • ZŠ Řevnice, projekt Na jedné lodi
 • Romodrom, o.s., projekt O svetos andro kipi – Svět v obrazech
 • Občanské sdružení rodičů při speciálních školách,projekt Divadelní soubor Slunovrat – prostor pro porozumění mezi\\r\\nlidmi
 • Česká unie neslyšících, o.s., projekt Kurzy znakového jazyka pro slyšící občany v České unii neslyšících
 • Prázdninová škola Lipnice, o.s., projekt WifiCS 2014
 • Junák – svaz skautů a skautek, středisko Vyškov, projekt VRK – vyškovský rádcovský kurz
 • Junák – svaz skautů a skautek, středisko Zábřeh, projekt Pojď s námi ven pro úsměv do dětských domovů a do světa neorganizované mládeže
 • Jedličkův ústav a školy – věcný dar, vybavení třídy

Projekty podpořené v roce 2012

 • Elpida plus, o.p.s. – Vital plus – časopis
 • Česká unie neslyšících – Modernizace kurzů českého znakového jazyka
 • OS rodičů při Speciálních školách – Divadlo Slunovrat
 • Skaut ABS Leština – Moderní metodické materiály pro vedení skautské družiny
 • AMAVET – Expo science AMAVET, XX. Ročník
 • ZŠ Řevnice – Řemeslo má zlaté dno

Projekty podpořené v roce 2011

 • o.s. rodičů při Speciálních školách – divadelní soubor Slunovrat
 • Česká unie neslyšících – Rozvoj všeobecné vzdělanosti osob se sluchovým postižením
 • Katedra rekreologie FTK UP Olomouc – projekt Zážitková pedagogika v aktivním životním stylu mladé generace
 • Mateřské centrum Prokůpek – projekt Zdravý životní styl mladých rodin s dětmi
 • PŠL o.s. – podpora Instruktorského kurzu
 • Základní škola Řevnice – projekt Být aktivní – být zdravý
 • Junáci, středisko Zábřeh – projekt Pojď s námi
 • Elpida o.p.s. – podpora časopisu Vital plus

Projekty podpořené v roce 2010

 • o.s. rodičů při Speciálních školách – divadelní soubor Slunovrat
 • UP Olomouc Pedagogická fakulta – Mezinárodní konference – aktuální problémy náhradní rodinné péče
 • Česká unie neslyšících – Rozvoj všeobecné vzdělanosti osob se sluchovým postižením
 • Náboženská obec Církev česk.Husitské – projekt Doteky-plochy poznání
 • Akademie literatury české – podpora prvotiny Talentovaného autora
 • Hnutí GO! – podpora Gymnasionu – časopis pro zážitkovou pedagogiku
 • Elpida plus, o.p.s. – časopis Vital plus, časopis, který pomáhá seniorům
 • Autentická tvorba a pedagogika – projekt Psychodidaktika dialogického jednání II AMAVET – podpora XVI. ročníku Soutěže vědecké a technické tvůrčí mládeže
 • o.s. Gaudolino – projekt Jak jinak, Gaudolino?
 • Zbraslavská kulturní společnost – podpora Zbraslavské kalokagatie
 • Arachné – projekt Rozšíření multikulturního světa
 • Liga proti rakovině – projekt Putovní interaktivní výstava – prevence rakoviny
 • Katedra rekreologie FTK UP Olomouc – Mezinárodní konference zážitkové pedagogiky
 • o.s. „My“ – podpora Celostátní přehlídky dětských skupin

Projekty podpořené v roce 2009

 • Hepa in-line school Praha – In-linová školička, BladeNights
 • Autorská tvorba a pedagogika – Psychodidaktika dialogického jednání
 • Mateřské centrum Prokůpek – Maminko, tatínku, nebojte se miminka
 • Elpida plus, o.p.s. – Vital plus – časopis
 • Česká unie neslyšících – Rozvoj všeobecné vzdělanosti se sluchovým postižením
 • Neposeda OS – Doučování dětí a mládeže
 • Hnutí GO – Zimní instruktorský kurs, Index instruktora
 • OS rodičů při Speciálních školách – Divadelní soubor Slunovrat
 • FTK UP Olomouc – Odborný seminář zážitkové pedagogiky, Projekt Muzikál 2010
 • Junák Zábřeh – Ohnivecké semináře
 • Náboženská obec Liberec – Doteky a plochy poznání

Projekty podpořené v roce 2008

 • GO – Gymansion časopis pro zážitkovou pedagogiku, Index instruktora, Zimní instruktorský kurz
 • Liga proti rakovině – Putovní interaktivní výstava
 • Katedra rekreologie FTK UP Olomouc – Medzinárodní konference
 • OS rodičů při Speciálních školách – Divadelní soubor Slunovrat
 • Pedagogická fakulta UP Olomouc – Mezinárodní konference
 • OS „My“ – Celostátní přehlídka dětských skupin, Pam Pam čtvrtelník a vzdělávaní scénického tance
 • Česká unie neslyšících – Rozvoj všeobecní vzdelanosti osob se sluchovým postižením
 • AMAVET – Soutěž mládeže
 • Eldipa plus, o.p.s. – Vital plus – časopis
 • Náboženská obec Církve československá Husitská – Doteky – plochy poznání
 • Akademie literatury české – Podpora prvotiny talentovaného autora
 • OS Gaudolino – Jak jinak, Gaudolino?
 • Arachné – Rozšíření multikulturního rozhledu
 • PŠL – Život je gotickej pes, Laterna, Interní vzdělávaní PŠL
 • OS DoNitra – Hiawathova zkouška

Projekty podpořené v roce 2007

 • PŠL – Gymnasion číslo 9 a 10, Setkání redakce
 • Profesní sdružení pro zážitkové vzdelávaní – Odborné vzdělávaní konzultantů a trénerů
 • Liga proti rakovině – Putovní výstava
 • VG – Velká kniha indiánů lesní moudrosti, Seminář Archem
 • Hnutí Go – Index instruktora, Prameny 2008
 • Nipos – Pam Pam časopis, Taneční výchova a kulturní kapitál
 • AMAVET – Vědecká soutěž mládeže
 • Umělecká Beseda – Časopis
 • Junák Zábřeh – Zápisník Orlích per, Truhla pokladu
 • Autorská tvorba – Psychodidaktika
 • Spektrum Berlin, Paris, Praha, Wien – Parkové školky
 • Arachne – 12 Českých divů světa – Unesco

 

PODPOŘTE NADACI

JAK MŮŽETE PODPOŘIT NADACI PANGEA?

Peněžním darem

 • jednorázově nebo i trvalým příkazem na transparentní účet Nadace Pangea č. 2001429772/2010
 • v hotovosti

 

 

Ozvěte se prosím do nadace a domluvíme se na podrobnostech.
Vystavíme vám potvrzení o daru, které můžete uplatnit jako odpočet v daňovém přiznání.
Nastavením trvalého příkazu můžete libovolně zvolenou částkou pravidelně podporovat aktivity nadace.

NOVINKY

PŘEČTĚTE SI, CO NOVÉHO CHYSTÁME

Hrdina všedního dne – zveme Vás na další termíny semináře

Hrdina všedního dne – zveme Vás na další termíny semináře

Vážené dámy, vážení pánové, velmi nás těší, že Vás můžeme pozvat na další termíny vzdělávacího programu, který pro vás připravuje Nadace Pangea, ČRDM, PŠL ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky. Nabízíme sebezkušenostní vzdělávací program stavějící na aktivním...

číst více

podpořených projektů

podpořeno částkou

od roku

NADACE PANGEA

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

+420 607 812 187

Mgr. Václava Vališíková
vedoucí kanceláře nadace

IČO: 40763757

Č. účtu: 2001429772/2010