GRANTY A DOTACE

GRANTY A DOTACE

PODPORUJEME VZDĚLANOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Posláním Nadace Pangea je mimo jiné iniciovat a podporovat projekty přispívající k růstu všeobecné vzdělanosti, k hlubšímu dorozumění mezi lidmi, k ochraně kulturního dědictví, k zušlechtění a nápravě životního stylu.

Aktuálně je sběr projektů ukončen. Sledujte pravidelně naše stránky nebo nám napište na kancelar@nadacepangea.cz a my Vás budeme o vyhlášení nové výzvy informovat.

Granty nadace jsou určeny nevládním, nepolitickým, neziskovým organizacím, které realizují rozvojové a vzdělávací projekty.

Granty obecně slouží k podpoře úsilí o zlepšování pozitivních vztahů mezi generacemi, národnostmi, menšinami, podpoře vzdělanosti, aktivity, občanské a lidské angažovanosti zmíněných skupin občanů ČR.

Na co granty určeny nejsou?

 • Na reklamu organizace
 • Na krytí mzdových prostředků
 • Na krytí dluhů a splátek úvěrů
 • Na nákup PC, hardwarového a softwarového vybavení

Jaké jsou požadavky a podmínky výběrového řízení?

 • Doložení právní subjektivity organizace (aktuální výpis z rejstříku)
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti organizace
 • Včasné zaslání přihlášky (vytištěné s podpisem, ne elektronicky)
 • Předložení písemně vypracovaného projektu

Těšíme se na Vaše projekty, které nám zasílejte na kancelar@nadacepangea.cz 

Aktuálně nejsou žádné žádosti vypsané.

 

VZOR PŘIHLÁŠKY NALEZNETE ZDE.

PODPOŘENÉ PROJEKTY

PODPORUJEME VZDĚLANOST A VZDĚLÁVÁNÍ

Projekty podpořené v roce 2018
 • Soubor Čhavorenge
 • Babybox
Projekty podpořené v roce 2017 – 1. část
 • Salesiánský klub mládeže, z.s. Zlín – Dobrovolníkem naplno, aneb to je náš životní styl!
 • Živá škola Olomouc, z.s. – Živá škola
Projekty podpořené v roce 2016
 • Prázdninová škola Lipnice, z.s. – projekt GENOM
 • Mladí občané, z.s. – Akademie Mladí občané
 • ARPOK, o.p.s. – Živá knihovna
Projekty podpořené v letech 2007 - 2015

 

Projekty podpořené v roce 2015

 • Mladí občané, z.s. , projekt Akademie Mladých občanů
 • Hestia, o.s., projekt Program 3 G – tři generace
 • Ekocentrum Brno, projekt Moje Veličenstvo kniha – mezigenerační setkání v rámci literární soutěže pro děti
 • Zapomenutí, o.s., projekt Strážci času
 • Junák – český skaut, Tiskové a distribuční centrum, projekt Mobilní databáze her Miloše Zapletala
 • Občanské sdružení rodičů při speciálních školách, projekt Divadelní soubor Slunovrat – prostor pro porozumění mezi lidmi
 • TOM 0412 Kasiopea, projekt Letní akademie Lidstvo a já – Velká témata dneška

Projekty podpořené v roce 2014

 • Hestia, Křesadlo 2014 – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci
 • TJ Sokol Ústí nad Labem, Každý chvilku tahá pilku aneb opravme si tělocvičnu
 • CEMA Žamberk, Učíme se vzájemně
 • Psychologický ústav Akademie věd ČR, Fenomén slušnosti ve světovém kontextu, vztahu k demokratičnosti, prosperitě a životní spokojenosti
 • ZŠ Řevnice, Dodržuj pravidla a respektuj druhého
 • Občanské sdružení rodičů při speciálních školách, Divadelní soubor Slunovrat – prostor pro porozumění mezi lidmi
 • Naděje, Zaplňte Prahu plackami – způsob komunikace mladých lidí bez domova a veřejnosti s účelem destigmatizovat bezdomovectví
 • Človíček (One Little), Prožít si svůj čas
 • Nadační fond Gaudeamus, věcný dar pro dějepisnou olympiádu, knihy L. Vejražky „Nezhojené rány národa”

Projekty podpořené v roce 2013

 • Elpida, o.p.s., projekt Vital plus – časopis, který pomáhá seniorům
 • Radost z práce, o.s., projekt
 • Aktivní podpora začlenění chovanců dětských domovů a dalších speciálních zařízení do aktivního života
 • ZŠ Řevnice, projekt Na jedné lodi
 • Romodrom, o.s., projekt O svetos andro kipi – Svět v obrazech
 • Občanské sdružení rodičů při speciálních školách,projekt Divadelní soubor Slunovrat – prostor pro porozumění mezi\r\nlidmi
 • Česká unie neslyšících, o.s., projekt Kurzy znakového jazyka pro slyšící občany v České unii neslyšících
 • Prázdninová škola Lipnice, o.s., projekt WifiCS 2014
 • Junák – svaz skautů a skautek, středisko Vyškov, projekt VRK – vyškovský rádcovský kurz
 • Junák – svaz skautů a skautek, středisko Zábřeh, projekt Pojď s námi ven pro úsměv do dětských domovů a do světa neorganizované mládeže
 • Jedličkův ústav a školy – věcný dar, vybavení třídy

Projekty podpořené v roce 2012

 • Elpida plus, o.p.s. – Vital plus – časopis
 • Česká unie neslyšících – Modernizace kurzů českého znakového jazyka
 • OS rodičů při Speciálních školách – Divadlo Slunovrat
 • Skaut ABS Leština – Moderní metodické materiály pro vedení skautské družiny
 • AMAVET – Expo science AMAVET, XX. Ročník
 • ZŠ Řevnice – Řemeslo má zlaté dno

Projekty podpořené v roce 2011

 • o.s. rodičů při Speciálních školách – divadelní soubor Slunovrat
 • Česká unie neslyšících – Rozvoj všeobecné vzdělanosti osob se sluchovým postižením
 • Katedra rekreologie FTK UP Olomouc – projekt Zážitková pedagogika v aktivním životním stylu mladé generace
 • Mateřské centrum Prokůpek – projekt Zdravý životní styl mladých rodin s dětmi
 • PŠL o.s. – podpora Instruktorského kurzu
 • Základní škola Řevnice – projekt Být aktivní – být zdravý
 • Junáci, středisko Zábřeh – projekt Pojď s námi
 • Elpida o.p.s. – podpora časopisu Vital plus

Projekty podpořené v roce 2010

 • o.s. rodičů při Speciálních školách – divadelní soubor Slunovrat
 • UP Olomouc Pedagogická fakulta – Mezinárodní konference – aktuální problémy náhradní rodinné péče
 • Česká unie neslyšících – Rozvoj všeobecné vzdělanosti osob se sluchovým postižením
 • Náboženská obec Církev česk.Husitské – projekt Doteky-plochy poznání
 • Akademie literatury české – podpora prvotiny Talentovaného autora
 • Hnutí GO! – podpora Gymnasionu – časopis pro zážitkovou pedagogiku
 • Elpida plus, o.p.s. – časopis Vital plus, časopis, který pomáhá seniorům
 • Autentická tvorba a pedagogika – projekt Psychodidaktika dialogického jednání II AMAVET – podpora XVI. ročníku Soutěže vědecké a technické tvůrčí mládeže
 • o.s. Gaudolino – projekt Jak jinak, Gaudolino?
 • Zbraslavská kulturní společnost – podpora Zbraslavské kalokagatie
 • Arachné – projekt Rozšíření multikulturního světa
 • Liga proti rakovině – projekt Putovní interaktivní výstava – prevence rakoviny
 • Katedra rekreologie FTK UP Olomouc – Mezinárodní konference zážitkové pedagogiky
 • o.s. „My“ – podpora Celostátní přehlídky dětských skupin

Projekty podpořené v roce 2009

 • Hepa in-line school Praha – In-linová školička, BladeNights
 • Autorská tvorba a pedagogika – Psychodidaktika dialogického jednání
 • Mateřské centrum Prokůpek – Maminko, tatínku, nebojte se miminka
 • Elpida plus, o.p.s. – Vital plus – časopis
 • Česká unie neslyšících – Rozvoj všeobecné vzdělanosti se sluchovým postižením
 • Neposeda OS – Doučování dětí a mládeže
 • Hnutí GO – Zimní instruktorský kurs, Index instruktora
 • OS rodičů při Speciálních školách – Divadelní soubor Slunovrat
 • FTK UP Olomouc – Odborný seminář zážitkové pedagogiky, Projekt Muzikál 2010
 • Junák Zábřeh – Ohnivecké semináře
 • Náboženská obec Liberec – Doteky a plochy poznání

Projekty podpořené v roce 2008

 • GO – Gymansion časopis pro zážitkovou pedagogiku, Index instruktora, Zimní instruktorský kurz
 • Liga proti rakovině – Putovní interaktivní výstava
 • Katedra rekreologie FTK UP Olomouc – Medzinárodní konference
 • OS rodičů při Speciálních školách – Divadelní soubor Slunovrat
 • Pedagogická fakulta UP Olomouc – Mezinárodní konference
 • OS „My“ – Celostátní přehlídka dětských skupin, Pam Pam čtvrtelník a vzdělávaní scénického tance
 • Česká unie neslyšících – Rozvoj všeobecní vzdelanosti osob se sluchovým postižením
 • AMAVET – Soutěž mládeže
 • Eldipa plus, o.p.s. – Vital plus – časopis
 • Náboženská obec Církve československá Husitská – Doteky – plochy poznání
 • Akademie literatury české – Podpora prvotiny talentovaného autora
 • OS Gaudolino – Jak jinak, Gaudolino?
 • Arachné – Rozšíření multikulturního rozhledu
 • PŠL – Život je gotickej pes, Laterna, Interní vzdělávaní PŠL
 • OS DoNitra – Hiawathova zkouška

Projekty podpořené v roce 2007

 • PŠL – Gymnasion číslo 9 a 10, Setkání redakce
 • Profesní sdružení pro zážitkové vzdelávaní – Odborné vzdělávaní konzultantů a trénerů
 • Liga proti rakovině – Putovní výstava
 • VG – Velká kniha indiánů lesní moudrosti, Seminář Archem
 • Hnutí Go – Index instruktora, Prameny 2008
 • Nipos – Pam Pam časopis, Taneční výchova a kulturní kapitál
 • AMAVET – Vědecká soutěž mládeže
 • Umělecká Beseda – Časopis
 • Junák Zábřeh – Zápisník Orlích per, Truhla pokladu
 • Autorská tvorba – Psychodidaktika
 • Spektrum Berlin, Paris, Praha, Wien – Parkové školky
 • Arachne – 12 Českých divů světa – Unesco

 

podpořených projektů

podpořeno částkou

od roku

NADACE PANGEA

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

+420 607 812 187

Mgr. Václava Vališíková
vedoucí kanceláře nadace

IČO: 40763757

Č. účtu: 2001429772/2010