Lidé

Zakladatelé

Ing.arch. GORAZD ČELECHOVSKÝ

PhDr. ALLAN GINTEL, CSc.

PETR HOŘEJŠ

JUDr. MIROSLAV KUBÍN

Ing.arch. KAREL PRAGER

PhDr.Ing. MILAN ŽDÍMAL, CSc.

Členové správní rady

Ing. MIROSLAV HANUŠ, předseda

HYNEK CIHLÁŘ

Ing. PAVEL KAFKA, dr. h. c.

JITKA BAJGAROVÁ

Jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje jejím jménem předseda správní rady. Dále jménem nadace jedná, zavazuje ji a podepisuje, kterýkoliv člen správní rady, pokud je k tomu správní radou zmocněn.

Členové dozorčí rady

Ing. ŠTĚPÁN GALBAVÝ, předseda

Ing. MARTA HORÁKOVÁ, Ph.D.

Mgr. RADEK HANUŠ, Ph.D.

NADACE PANGEA

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8

+420 607 812 187

Mgr. Václava Vališíková
vedoucí kanceláře nadace

IČO: 40763757

Č. účtu: 2001429772/2010