Při slavnostním večeru Nadace Pangea, který proběhl v Divadle na Vinohradech, v neděli 17.3.2024, byly uděleny ceny „Za úsilí o nápravu věcí lidských“. Laureáty pro rok 2024 se stali pan Jiří Pavlica a paní Miroslava Frýdecká – sestra Konsoláta.

Sestra Konsoláta obdržela cenu za milosrdenství, obětavost a lidskost, se kterými provází, vede i doprovází a pan Jiří Pavlica cenu získal za obsáhlé hudební dílo, kterým staví mosty mezi lidmi i kulturami, otevírá srdce a hladí duši.