Vážení příznivci
Nadace Pangea a jejích projektů,
 I přes nelehkou situaci, ve které se momentálně všichni nacházíme kvůli pandemii způsobené virem COVID-19, my v nadace neleníme a usilovně pracujeme na rozvoji jejích projektů.
Dovolte mi jménem všech z nadace popřát Vám především hodně zdraví a pevné nervy při zvládání celé situace kolem nás. Ráda bych Vám touto cestou udělala radost a podělila se o novinky, které probíhají nebo se chystají.
 V projektu Výchovy ke ctnostem dokončujeme knihu her Krajinou ctností. Je určené všem, kteří používají Karty ctností jako metodické pomůcky ve školkách nebo škole. Máme pro Vás nastřádaných 160 her a aktivit, praktických nápadů ke každé ctnosti. Jazyková korektorka má již knihu ke kontrole a grafik finalizuje celkovou grafickou úpravu, aby se Vám kniha líbila. Kniha vyjde v květnu a bude určena všem průvodcům dětí – učitelům, rodičům, vedoucím oddílů, atd..
S velkou hrdostí můžeme říct, že v islandské škole ve městě Laugarvaten https://laugarvatn.blaskogaskoli.is/  pracují s našimi kartami a budeme vytvářet projekt na větší spolupráci.
Další metodickou pomůcku, kterou pro Vás chystáme, bude album písniček!  Zdroje na realizaci chceme sesbírat pomocí kampaně HitHit.cz – 35 písniček, ke každé ctnosti jedna.
 V projektu Gymnasion se na květen chystá další číslo 28 s tématem Změny.
 
Edici Gymnasionu se chystá také  Aktualizovaná metodická příručka pro všechny, kdo organizují kurzy zážitkové pedagogiky.
Anotace
Zabýváte se zážitkovou pedagogikou? Děláte projekty v neformálním či zájmovém vzdělávání? Působíte jako instruktor, lektor, vedoucí dětského oddílu, pracovník ekocentra, pedagog volného času? Pracujete jako učitel, který hledá účinné přístupy rozvoje svých žáků a studentů? V tom případě tato kniha bude neocenitelnou pomůckou pro vaši práci. Naučí vás metodické postupy, jak tvořit kurzy od záměru, témat a cíle až po závěrečnou reflexi programů. Ukáže vám, jak vytvářet a uvádět zajímavé hry. Zjistíte, jak lze rozvíjet člověka pomocí her a programů. Poznáte, jak budovat odolnost, vytrvalost, odpovědnost, odvahu u účastníků, jak řešit reflexi programů a nechybí ani kapitola o pobytu v přírodě a zimním putování a táboření. Předností knihy je mimo jiné velmi zajímavý a pro práci instruktora praktický formát, který je navíc doplněn okouzlující grafikou a fotografiemi.
 V neposlední řadě Vás s blížícím se termínem výročí narození Jana Amose Komenského vám chceme připomenout Janův Breviář, kterého se za 4 měsíce prodalo přes 1.000 kusů.
Máte se na co těšit.