Učme se odolnosti a samostatnosti, jako důležitých fenoménů pro celou společnost

26. září 2023, Praha. Na půdě horní parlamentní komory se konala již počtvrté konference na téma „Odolnost a samostatnost“, kterou inicioval senátní vzdělávací výbor ve spolupráci s Nadací Pangea, Národním pedagogickým institutem ČR a prázdninovou školou Lipnice. Cílem konference bylo vyzvednout a na praktických příkladech ukázat význam odolnosti a samostatnosti pro život člověka a celé společnosti a zároveň podpořit celistvou výchovu, která je otevřená moderním trendům, a přitom vychází z nejlepších tradic a kořenů výchovy a vzdělávání. Konference se uskutečnila pod záštitou předsedy Senátu Miloše Vystrčila a za podpory Evy Pavlové, manželky prezidenta republiky. 

Výchova v přírodě posiluje odolnost, odvahu a chuť objevovat svět, ale také odpovědnost za sebe sama i svoje okolí. Je proto třeba zaměřit se už ve škole na aktivity, které žáky formou zážitku učí schopnosti řešit problém, překonávat překážky, správně se rozhodnout, napravit případnou chybu a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost,“ říká Jiří Růžička, předseda senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dodává: „Odolnost nelze rozvíjet jen samu o sobě, ale vždy jako součást píle a úsilí napříč různými oblastmi lidské činnosti. Dříve spočívala odolnost v materiálním zabezpečení, dnes jedná hlavně o obranu hodnot a základních principů, na kterých je společnost založena. Je proto důležité být odolný proti populistům a dezinformacím, v tomto smyslu se Senát snaží jít příkladem.“ 

Hlavním posláním konference bylo poukázat na důležitost a význam odolnosti a samostatnosti jako součásti výchovy mladé generace, a tím přispět k budoucí prosperitě České republiky. O významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání na rozvoj vzdělávání formálního debatovali mj. první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Miroslav Hlaváč o tom, jak odolný občan, odolná společnost rovná se odolný stát, přednosta Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN v Motole Michal Hrdlička zdůraznil význam odolnosti na rozhraní psychiatrie a každodenního života, dále diskutovali bývalý reprezentant v biatlonu Ondřej Moravec a další odborníci z oblasti pedagogiky, psychologie, armády a sportu včetně zástupců organizací, kteří představili konkrétní příklady, jak lze s odolností a samostatností pracovat v praxi.

Mladá generace vyrůstající v blahobytu, bezpečí a jistotách, kterou naše společnost v historii nezažila, je paradoxně nespokojená, nejistá a bez cílů. Většinu věcí tak těžce získaných díky odvaze, odolnosti předchozích generací si neváží a nemají k nim vztah. Chybí jim vůle, nasazení a aktivita. Generace, která je plně zasažena virtuálním světem, se všemi aplikacemi, lákadly, a hlavně bez žádného pohybu. Jen postupným vystavováním realitě a nejistotám dnešního světa je můžeme přirozeně vzdělat. Takovým prostředím může být příroda. Pobyt v přírodě je prvním krokem k získání větší odolnosti a samostatnosti mladých lidí,“ vysvětluje předseda správní rady Nadace Pangea Miroslav Hanuš.

Program konference Odolnost a samostatnost ke stažení