Letošní cenu Za úsilí o nápravu věcí lidských, kterou uděluje Nadace Pangea, získají pěvkyně a pedagožka Ida Kelarová a zakladatel baby boxů Ludvík Hess. Nadace cenu uděluje osobnostem, které v jejích očích přispívají k rozvoji společnosti, a které v duchu reformátora Jana Ámose Komenského svým konáním posuzují poznání, vidění či prožívaní současného světa.

Přínosem Idy Kelarové je podle členů správní rady nadace její mimořádná práce s dětmi, především mladými Romy, kteří vyrůstají v sociálně vyloučených lokalitách, a mnohdy nedostanou takové příležitosti, jako jiné talentované děti. Kelarová je už dvacet let systematicky vyhledává v romských ghettech v Čechách i na Slovensku. Z romských zpěváků vznikl soubor Čhavorenge, což v romštině znamená „dětem“.

Nadto Kelarová organizuje mezinárodní workshopy, multietnické projekty, romský festival Gypsy Celebration Hartmanice a v různých zemích zakládá pěvecké sbory s repertoárem romských písní Apsoraje.

„V den, kdy se uděluje Národní cena vlády Česká hlava určená nejlepším vědeckým mozkům, Nadace Pangea oceňuje osobnosti s největším srdcem, “ řekl předseda správní rady Miroslav Hanuš. „Ida Kelarová za svůj dosavadní život prokázala, že je její srdce přímo obrovské a je v něm dost místa pro všechny děti. Ludvík Hess zase pomáhá v tom, aby děti vůbec dostaly šanci žít svůj život,“ dodal Hanuš.

Díky baby boxům, o jejichž vznik se v Česku Ludvík Hess zasadil, dostalo novou šanci už 178 dětí. Hess za myšlenku založení baby boxů v Česku léta bojoval a v roce 2005 uspěl a otevřel první baby box. Dnes už jsou v Česku schránky pro děti ve více než 75 lokalitách. Jeho úsilí, díky kterému se dětem dostalo péče a lásky v náhradních rodinách či zařízeních pro děti, ocenil před třemi lety také prezident Miloš Zeman medailí Za zásluhy.

Oba laureáti převezmou ceny v rámci Slavnostního večera Nadace Pangea v Divadle na Vinohradech 25.listopadu v sedm hodin večer.

„Večer bude nabitý skvělou hudbou i pozitivními emocemi. Věříme, že činnost obou oceněných společnost ocení,“ uvedl Petr Hora-Hořejš z Nadace Pangea. Hosté večera uslyší hudebníky České filharmonie, kteří vedle Johannese Brahmse zahrají i tradiční i současnou romskou hudbu. Část koncertu, jehož součástí bude i pěvecký sbor Čhavorenge, oddiriguje sama oceněná Ida Kelarová. Mezi významnými pozvanými hosty jsou například básník Jiří Žáček nebo člen souboru Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka. Slavnostním večerem provede hosty Zbigniew Czendlik.

Držiteli Nadace Pangea byli v předchozích letech například Marta Kubišová, Zdena a Josef Škvorečtí, Radovan Lukavský nebo dětský psycholog a pedagog Zdeněk Matějček.

Cena „Za úsilí o nápravu věci lidských“

Nadace Pangea cenu uděluje od roku 1992. Je holdem a poklonou tvůrčím osobnostem, které významně posunuly poznání, vidění či prožívání světa a v duchu reformátorských vizí J. A. Komenského přispěly k „nápravě věcí lidských“ – posunutím obzoru, novým objevem, pronikáním vědeckým, uměleckým nebo společenských přínosem, zpravidla však i osobní obětí, odvážným nasazením, mravním apelem a etickou váhou tvůrčího vkladu.