Nadace Pangea pod záštitou a s podporou města Harrachov zahajuje dne 11.4. od 14.00 činnost „ВЕСЕЛКА“  – adaptačního centra pro Ukrajinské válečné uprchlíky ubytované v Harrachově a to v prostorách bývalého KINA, na adrese Harrachov 150. (TIC s.r.o). Všichni občané Harrachova jsou srdečně zváni na slavnostní otevření centra.

ВЕСЕЛКА“ (čti VESELKA) znamená v Ukrajinštině slovo DUHA. Snažíme se společně ulehčit všem složitou situaci. Do Harrachova se dostávají váleční běženci s pohnutými osudy. Naším cílem je pomoci jim s adaptací se na nové prostředí, seznámit je s naší kulturou i přírodou naší země, s naší řečí. Zapojit je co nejlépe a nejrychleji do každodenního života v Harrachově. Pomoci s nalezením pracovního uplatnění, po kterém mnozí z nich ihned po příchodu do České republiky volají. Nechtějí být na obtíž, žít z milodarů, chtějí pracovat a na svůj život u nás si vydělat. Svoji těžkou situaci si nevybrali. Chtějí se o sebe a své děti starat co nejdříve samostatně.

Pojďme společně pomoci Ukrajinským matkám znovu uvidět úsměv v tváři jejich dětí, poznamenaných válkou.

Uvítáme pomoc Harrachovských občanů i místních podnikatelů.

Připravujeme program pro Ukrajinské děti i dospělé, kde rádi přijmeme pomoc s organizací, či pomoc finanční. Máte-li chuť a možnost se zapojit do činnosti centra VESELKA, případně máte aktuálně volné pracovní místo či krátkodobou brigádu:  prosíme o zprávu emailem na adresu sekretariat@harrachov.cz

Tak, jako moře se skládá z kapek, tak i každá pomoc je důležitá. Hledáme dobrovolníky, kteří budou mít chuť v centru u šálku kávy či čaje procvičovat občas ve svém volném čase český jazyk s maminkami a jejich dětmi a urychlit tak a zintenzivnit proces výuky češtiny. Hledáme organizátory kroužků pro děti i dospělé z oblasti sportovní, výtvarné, hudební či jakékoliv další. Hledáme ty, co ještě nezapomněli Ruštinu nebo zvládají Ukrajinštinu a umí a chtějí pomoci při tlumočení. Hledáme dárce, kteří věnují hračky pro chystanou dětskou adaptační skupinu či rádi věnují byť jen i drobný finanční obnos na činnost centra Veselka na transparentní účet Nadace Pangea.

Za Nadaci Pangea Ing. Marta Horáková Ph.D., člen dozorčí rady Nadace Pangea, Garant projektu VESELKA v Harrachově.

Nadace Pangea www.nadacepangea.cz je nezisková dobročinná organizace, která má ve svém poslání mimo jiné rozvíjet odkaz Komenského díla, vyhledávat, podněcovat a finančně podporovat uskutečnění významných projektů směřujících k rozvoji humánních cílů civilizace, Iniciovat a podporovat projekty přispívající k růstu všeobecné vzdělanosti, k hlubšímu dorozumění mezi lidmi, k ochraně kulturního dědictví a k nápravě životního stylu.