G30 OSOBNOST

takový nese název nové číslo časopisu Gymnasion, který si už nyní můžete stáhnout na stránkách časopisu ZDARMA.

přejít na stánky časopisu

Kdo je osobnost? Kdo je to osobnost? Jak se osobnost pozná? Jak
se osobnost rozvíjí? Kdo se osobností stává? Kde se osobnosti rodí? Jak
je možné osobnost pěstovat a rozvíjet? A mnoho dalších otázek jsme
si v Redakční radě mezi sebou kladli při přípravě tohoto čísla. Hledání
různých odpovědí vyústilo, věřím, v řadu podnětných článků. Pro mne
osobně to paradoxně ještě více rozšířilo okruh dalších otázek a úvah
k tématu osobnosti. Proč?
Mám v srdci své oba dědečky a babičky a kdybych nyní nenapsal tato
slova, tak by nikdy nevstoupili do literatury. Pár slov je s datumy narození
a úmrtí na jejich náhrobních kamenech. Přesto dodnes slyším jejich
slova, vidím jejich tváře, úsměv. Mám neustále v mysli svých pět dětí, celý
život mají před sebou, nejsou to mediální hvězdy, nejsou jich plná média,
a přesto jsou pro mne alfou a omegou, tak jsou důležití. Tolik jsem se
toho s nimi naučil. Mám na mysli desítky manažerů, se kterými jsem
pracoval. Někteří z nich byli a jsou veliké osobnosti. Řešili neuvěřitelné
výzvy a překážky, ke kterým bych se já za svůj celý život nedostal a velmi
často si počínali úspěšně. Tolik byli a jsou inspirativní. Mám také před
očima desítky tváří svých studentů z fakulty. Řada z nich byli osobností
již při studiu a řada z nich neuvěřitelně zazářila až po škole. Řada z nich
po slibném začátku zmizela. Nevím proč. Byli tak šikovní. Mám živé
obrazy svých kolegů z Prázdninové školy Lipnice, díky kterým jsem se stal
skutečným lipnickým instruktorem. Oni mne v tvořivém kvasu autorských
kurzů naučili, že náročnost a kvalita našeho lipnického řemesla je
podstatnou ingrediencí umění pedagogického, umění zážitkové pedagogiky.
Rád myslím na své velké učitele a inspirátory, mám jejich knihy,
skripta a říkám si: „Co by mi asi teď řekli….?“ Mám kolem sebe jenom
pár přátel, kterým věřím a hluboce důvěřuji, vztah plný prožitků, vztah
tichého tajemství a vzájemné sounáležitosti. Jsou pro život tak důležití.
Mám v srdci ženy, které jsem v životě mohl milovat. Každá mi přinesla do
života nejen krásu a bolest, ale i malebnost, naplnění a moudrost. Mám
po svém boku své rodiče a dva bratry. Ať v dobách dobrých či zlých, vždy
kráčíme společně po stezkách životem. Bez podmínek, bez vypočítavosti.
Krev není voda – říkali moji dědové, láska se projevuje v činech – říkáme
s bratry. A proto navázáni k jednomu provazu stoupáme dál a dál…
Zkuste si udělat takové cvičení, ve kterém si na papír budete psát
vaše osobnosti, které jsou pro váš život jako lidé důležití. A napište si
kromě jména ještě ten důvod. Co nejpřesněji.
Hezké prázdniny přeji, Radek Hanuš.

 

 

 

 

 

 

 

Časopis Gymnasion je periodikum zaměřené na rozvoj zážitkové pedagogiky. Od svého vzniku v roce 2004 prošel několika zásadními změnami a v současnosti vychází v tištěné a elektronické verzi dvakrát ročně. Hlavním posláním časopisu je sloužit jako otevřená platforma, jak pro odbornou a akademickou komunitu, tak pro širokou veřejnost. Obsah časopisu je proto koncipován nejenom pro metodické či vědecké práce odborné komunity, ale také pro prakticky využitelné informace od popisů her, dramaturgických postupů, nových pedagogických trendů. Také v něm najdete recenze zajímavé literatury či rozhovory se zajímavými osobnostmi. Každé číslo vychází se zaměřením na určité téma.