Jistě jste zaregistrovali projekt Veselka, který odstartoval svou činnost v dubnu tohoto roku v Harrachově – adaptační centrum pomáhající místním ukrajinským uprchlíkům pro snazší adaptaci a návrat k běžnému životu. Některé děti zakončili školní rok příměstským táborem, který vedli zkušení instruktoři z Prázdninové školy Lipnice. Výstupem z tohoto dílčího projektu je unikátní metodika, o kterou se s Vámi chceme podělit a nabídnout ji k dalšímu využití pro Vaše budoucí akce. Věříme, že tím usnadníme práci dalším organizacím, celý dokument je proto ke stažení zdarma.

Tato příručka má ambici nabídnout Vám metodiku pětidenního adaptačního kurzu, kterou lze využít buď kompletně v předložené podobě nebo si vybrat aktivity, které podporují Vaše cíle a využít jen dílčí části metodiky. Metodika je primárně psaná pro žáky 2. stupně ZŠ, ale je použitelná i pro jiné věkové kategorie.

Záměrem této příručky je nabídnout takový program, který vytvoří bezpečný a tvůrčí prostor, ve kterém účastníci zažijí spolupracující a přátelskou atmosféru. Chceme také účastníkům zprostředkovat seznámení s českou kulturou.

Stahujte ZDE