Při slavnostním večeru Nadace Pangea v předvečer 430 narozeni Jana Ámose Komenského, který proběhl v Divadle na Vinohradech, v neděli 27.3.2022, byly uděleny ceny „Za úsilí o nápravu věcí lidských“. Laureáty pro rok 2022 se stali pan Marek Orko Vách a pan Jaroslav Uhlíř

Cenu „Za úsilí o nápravu věcí lidských“ Nadace Pangea udělila panu Marku Orko Váchovi za všestrannou společensky významnou výchovnou činnost, kterou soustavně rozvíjí ve všech svých osobních rolích – jako vědec, pedagog, kněz, spisovatel, popularizátor. Zvláště oceňujeme dlouholeté působení ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií na 3. LF UK.  Markův mravní vliv na celé generace mediků a mladých lidí obecně je vskutku mimořádný. Očividně navazuje na ideály a snahy Jana Ámose Komenského.

 

Jaroslav Uhlíř obdržel cenu za mnohaletou skladatelskou činnost, programově zaměřenou zejména na písňovou tvorbu pro děti a mládež. Jeho jedinečná, dvořákovsky česká, prostá, optimistická hudební invence, dokonale spjatá s kongeniálními texty Zdeňka Svěráka, nás všechny obohatila o soubor několika stovek písní. Mnohé hudební perly zlidověly a jsou dnes majetkem už tří generací. Nadace Pangea současně oceňuje i ostatní rozsáhlou tvorbu, jakož i interpretační a výchovnou činnost, obohacující naše životy o hřivnu z nejcennějších – o radost.

 

„Byl to krásný emotivní večer. Zamyšlení, myšlenky gratulantů Marka Orko Váchy, radostnost, humor a zpěv písniček Jaroslava Uhlíře vytvořili neopakovatelnou atmosféru. Večer jedinečným způsobem provázel pan Marek Eben. Vznikla krásná atmosféra večera úsměvů a radosti, což bylo našim přáním,“ zhodnotil slavnostní udílení cen předseda správní rady nadace Miroslav Hanuš.

Nadace Pangea podporuje především rozvoj vzdělanosti a vzdělání. Ceny uděluje od roku 1992 jako hold tvůrčím osobnostem, které v duchu reformátorských vizí Jana Amose Komenského prospěly svým dílem či úsilím vlasti, lidem nebo harmonickým vztahům. V předchozích letech ocenění dostali zpěvačka Marta Kubišová, spisovatelé Zdena a Josef Škvorečtí, herec Radovan Lukavský, spisovatel Miloš Zapletal, z organizací Prázdninová škola Lipnice nebo Jedličkův ústav.