28.-30.6.2023 proběhla v Madridu evropská konference na téma charakter a ctnosti ve vzdělávání

European Character and Virtue Association

Jako přednášející se konference účastnili také prof. PhDr. Jan Hábl, PhD., který hovořil o výzvách a příležitostech rozvíjení charakteru lidí žijících v České republice a Mgr. Pavla Přibylová, která na konferenci představila projekt Výchovy ke ctnostem.

Sami se můžete podívat, jaký měl z konference dojem sám p. Hábl, nahrál hned po cestěl kratičkou úvahu na téma „Morální virtuóz: Co je to ctnost?“

https://www.youtube.com/watch?v=1gk6pdcOvrA

A jak vnímáte slovo „ctnost“ vy? Máte kolem sebe člověk, o kterém byste mohli říct, že je ctnostný?