Pokračování Obecné porady o propojování neformálního a formálního vzdělávání proběhlo opět v krásných prostorách Valdštejnského paláce. Zúčastnilo je jí bez mála 130 lidí.

Senát Parlamentu ČR spolu se čtyřmi vzdělávacími institucemi (Nadace Pangea, Národní pedagogický institut ČR, Nadační fond dobrodružné výchovy v přírodě a Prázdninová škola Lipnice) pořádali dne 21.6.2022 konferenci „Dobrodružstvím ke hvězdám“. Hlavním cílem bylo ukázat, jak obohatit klasické vzdělávání o dobrodružství, které mladou generaci vybaví dovednostmi pro 21. století: ODVAHOU,ODOLNOSTÍ a ODPOVĚDNOSTÍ.

Odborníci z oblasti pedagogiky, psychologie a byznysu mluvili o významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání na to formální. Z řečníků vystoupili například František Tichý z Přírodní školy, který představil, jak škola zavedla žákovskou samosprávu, prvky iniciačních rituálů a expedice jako přirozenou součást učení a výchovy. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar zdůraznil důležitost postavit prosperitu země na lidském kapitálu a nutnosti připravit děti na jinou éru. Kouč Marian Jelínek poukázal na alarmující fakta spojená s životem v blahobytu a potřebu povzbudit mladé lidi k práci na sobě.  Profesor dětské psychiatrie Michal Hrdlička kladl důraz na důležitost dobrodružství pro zdravý vývoj dítěte a Ondřej Štefl ze Scio škol představil školní expedice.

Odpolední workshopy zahrnuly zkušenost ze školních expedic a odpověděly na otázky jako jsou strach, riziko a právo v rámci dobrodružných výprav.

Dobrodružná výchova posiluje odvahu a chuť objevovat svět, ale také odpovědnost za sebe sama i svoje okolí. Je proto třeba zaměřit se už ve škole na aktivity, které žáky zážitkem učí schopnosti řešit problém, překonávat překážky, správně se rozhodnout, napravit případnou chybu a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost,“ shrnuje 1.místopředseda Senátu ČR a bývalý ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička, který pronesl závěrečné memorandum dobrodružné výchovy.